Hoppa till innehåll

Historia

De alternativa subkulturerna har länge saknat rikstäckande infrastrukturer för samverkan. 2014 var ett historiskt år för de alternativa subkulturerna. Då bildades Sveriges och – vad vi vet i skrivande stund – världens första riksförbund för dessa aktörer: SUB – Riksförbundet För Subkultur. Förbundet verkar för att värna och främja subkulturerna, stärka infrastrukturer och motverka alterofobi. SUB har sedan 2014 utvecklats och fungerat som en samlande kraft för arrangörer, utövare och andra aktörer inom de alternativa subkulturerna.

Resan har dock inte varit enkel eftersom förbundet mött många strukturella utmaningar, framför allt inom kulturpolitiken, där det är tydligt att de alterantiva subkulturernas infrastrukturer sedan länge varit kulturpoltitiskt exkluderade och strukturellt underfinansierade. SUB har arbetat för att försöka vända denna trend och öka kunskaperna hos politiker och beslutsfattare om förutsättningarna för de alternativa subkulturerna.

SUB har också utifrån ett rikstäckande perspektiv genom åren försökt göra en mängd olika insatser för att stärka och stötta aktörer (arrangörer, utövare, o.s.v.) inom de alternativa subkulturerna. Ett led i detta arbete kom att bli formandet av en mötesplats för arrangörer, utövare och engagerade inom alternativa subkulturer som kunde utgöra ett forum för fortbildning, utbildning och utveckling: SubKon.

Den första upplagan av SubKon gick av stapeln i Sandviken, november 2022, när SUB (tack vare ett återstartsstöd efter pandemin) kunde bjuda in till en första helg för arrangörssamverkan, full av samtal, föreläsningar och workshops. Initiativet möttes med stor entusiasm från de deltagare som samlades för att nätverka och utbyta kunskaper. Detta var efterlängtat!